Por Ramón Molina. Butllet`d’Arqueología Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, nº 85. p. 32-34,

https://drive.google.com/file/d/1Nuui1KKT79IBFrWiEWsw6j0TVOnA1TNi/view?usp=sharing