Por Ramón Molina Ferrero y Enrique Masiá Buades.

Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica. nº 83, maig 2020, 2ª etapa. pag. 30.

https://drive.google.com/file/d/1BYdqltfkbTRCGE14tGnIGokfVFHPFnyF/view?usp=sharing