Serie: LA DEBACLE DE LA MANUFACTURA ALCOYANA EN EL PERÍODO 1975 – 1995.

Crónica de una muerte anunciada (y 5). Enrique Masiá Buades. El Nostre. 2019 10 19.

https://drive.google.com/file/d/1d7AqwYNgaBCQGX-bSkUdwk3vkk1L97tL/view?usp=sharing